Vill du vara med och accelerera vår digitala transformation?

Nu söker vi dig som har intresse och erfarenhet av digitalisering och vill bidra till Region Hallands utveckling. Vi befinner oss i ett högt utvecklingstempo och digitaliseringen är ett viktigt verktyg för att vardagen ska fungera samt följa samhällets snabba förändringstakt. Vi vill ha med dig på den resan!

 

Om arbetsplatsen
IT och Digitalisering inom Region Halland har nyligen etablerat en regiongemensan funktion för ett samlat stöd inom IT och digitalisering, där nästan 200 härliga och engagerade medarbetare och chefer utgör samlad kunskap och kompetens.

Region Halland har idag en stark förmåga att arbeta med digitalisering och visar ständiga framsteg i vår utveckling, som uppmärksammas såväl regionalt som nationellt. Vi har en hög samverkan med akademi, näringsliv och samhälle där stor del av vårt arbete präglas av forskning, innovation och verksamhet. För att kunna möta framtidens olika behov krävs ytterligare insatser för att snabba på digitaliseringstakten och öka organisationens förmåga att möjliggöra digital innovation och utveckling. Digitalisering är en förutsättning för Hallands utveckling och målbild att verka som ”den bästa livsplatsen”. 

Vi arbetar för att accelerera vår digitala transformation. Det gör vi bland annat genom att anta ett helhetsperspektiv på IT, digitalisering och samhälle, verka som en informationsdriven organisation och vara innovationskraftiga. Genom samverkan arbetar vi i partnerskap med regionens förvaltningar och externa partners för att utveckla regionens verksamhet och Halland som plats med hjälp av digitalisering, informationshantering och automatisering. Att ha en stabil och säker drift är för oss en självklarhet och en grundförutsättning i vårt arbete.

Avdelningarna inom IT & Digitalisering har fokus på att leverera ändamålsenliga tjänster till kärnverksamheten, säkra en tillräckligt stabil och säker drift och en kostnadseffektiv förvaltning.  Vi sammanför kompetenser på både strategisk och operativ nivå, i kombination med förvaltning av applikationer, information och utveckling, IT- lösningsarkitektur, kravhantering, processer och kundresor, verksamhetsutveckling, informationssäkerhet, projekt- och portföljhantering. 

Intresseansökan

För att möta samhällets snabba förändringstakt och våra målgruppers olika behov, behöver vi ständigt tillsätta nya kompetenser och kollegor inom flera olika områden, som tillsammans med oss vill bli bidra i vår fortsatta utvecklingsresa.

Vi öppnar därför upp för intresseansökningar till vårt IT & Digitaliseringsfunktion. Skicka in din ansökan idag och skriv tydligt vart ditt intresse ligger inom och vilka kunskaper, kompetenser och förmågor just du kan bidra med i vår digitala utveckling. Ansökningarna stäms av löpande och sparas även för framtida behov.

Varmt välkommen med din ansökan!

Dela länkar


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb