Regionkontoret, Digital utveckling inom hälso- och sjukvård

Uppdraget innebär styrning och samverkan av regionens Hälsoinformatikarbete. Detta innebär bl.a. att leda regionens Hälsoinformatiksgrupp som tillsammans med vårdförvaltningarna arbetar med de vårdsystem som omfattar data och information som är viktiga för vårdens processer, patientsäkerhet och kontinuitet i vården.

Uppdraget inom Hälsoinformatik och strukturerad vårdinformation kommer att innebära ett roligt och utvecklande arbete i partnerskap med vårdens chefer och medarbetare.

Uppdrag och ansvarsområden

Region Halland står inför övergång till VISUS – som är vårt framtida vårdinformationsstöd. Det innebär att VAS, dagens huvudjournalsystem, kommer att ersättas av VISUS. Arbetet med VISUS sker i samverkan inom Sussa (Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer). I Sussa samverkan ingår nio regioner; Halland, Gävleborg, Norrbotten, Dalarna, Blekinge, Sörmland, Västernorrland, Örebro och Västerbotten.

I arbetet med att utveckla regionens IT-verksamhet mot ett samlat stöd för IT och digitalisering till vården skapas nu en ny avdelning ”Huvudjournal och Hälsoinformatik”. Med anledning av detta behöver den samlade förmågan inom Hälsoinformatik även förstärkas.

Tjänsten har ett strategiskt och normerande ansvar för regionens hälsoinformatikarbete. I uppdraget ingår också att företräda regionen i regionövergripande och nationella strategiska forum inom strukturerad vårdinformation och hälsoinformatik, t ex Sussa Samverkan.

Uppdraget innefattar att säkerställa och utveckla en tydlig och strukturerad regional informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vård, omsorg och klinisk forskning är beroende av en effektiv hantering av information och kunskap. För att utveckla datorbaserade system som stöder det måste flera olika yrkesgrupper samverka.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Aktivt delta i det Sussa VISUS strategiska Hälsoinformatikarbetet.
 • Vara stöd vid behov/frågor vid det regionala införande av VISUS i Halland.
 • Expertstöd i arbetet med att förvaltningen av dokumentation och journalföring i det framtida journalsystemet blir en integrerad del i det vardagliga arbetet.
 • Förvalta hälsoinformatikens arbete parallellt med beaktande av framtida behov av VISUS Hälsoinformatik förvaltning.
 • Kontaktperson gentemot regionens förvaltningar, inklusive privata vårdgivare, som använder vårdsystem för att ta vara på synpunkter, behov och idéer inom journal och hälsoinformatikområdet.
 • Kontakt med Hallands kommuners hemsjukvård gällande hälsoinformatikarbetet.
 • Utföra beredning av ärenden inför politiskt beslut

 • Stödja och vid behov hålla samman nationella insatser på regional nivå samt regionala insatser kopplat till Strukturerad vårdinformation och Hälsoinformatik
 • Det kan även bli aktuellt att aktivt delta i nationella arbetsgrupper inom den nationella samverkan för Strukturerad vårdinformation.

Om dig

Du har en för uppdraget relevant högskoleutbildning och har tidigare arbetat inom hälso-och sjukvård. Det är meriterande om du har projektledarutbildning eller annan ledningserfarenhet. Du har erfarenhet av arbete med strukturerad journal(vård)information och systemförvaltning. Du behöver ha en god förmåga att föra en aktiv dialog med vårdförvaltningarna samt kunna leda, koordinera och samordna komplexa uppdrag. Det är meriterande om du har erfarenhet av beredning av ärenden inför beslut på olika nivåer. Du har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i TEAMS.

Som person är du noggrann, strukturerad och har en god administrativ förmåga. Du är analytisk, lyhörd och kan samverka samt kommunicera med chefer och medarbetare på olika nivåer i verksamheten. Du har förmåga att lösa uppdrag självständigt och tillsammans med andra. Genom nyfikenhet och förmåga att tänka nytt engagerar du andra i din omgivning och bidrar med energi till ett gott samarbetsklimat.

Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.

Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.

Varmt välkommen med din ansökan!

Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.

Vårt erbjudande

För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Klicka här för att läsa mer om de förmåner vi kan erbjuda dig som anställd. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/872
Kontakt
 • Patrik Dahlqvist-Jönsson, Verksamhetschef, 070-320 66 51
 • Göran Lindh, Avdelningschef, 070-398 46 16
Facklig företrädare
 • Fackliga företrädare nås via växeln, 035-13 10 00
Publicerat 2021-09-10
Sista ansökningsdag 2021-09-24

Tillbaka till lediga jobb