Södra sjukvårdsregionen

Om arbetsplatsen

Gör skillnad. Varje dag.

Södra sjukvårdsregionen omfattar regionerna Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. Södra sjukvårdsregionens uppdrag är att genom samverkan skapa förutsättningar för god, jämlik och kunskapsbaserad vård med hög tillgänglighet för alla invånare i Södra sjukvårdsregionen. Exempel på samverkansområden är högspecialiserad vård, forskning och utveckling, kompetensförsörjning, sjukvårdsregional arbetsfördelning och kunskapsstyrning.

För att koordinera samverkan inom Södra sjukvårdsregionen finns ett kansli med sex medarbetare som leds av en direktör och arbetar på uppdrag av Södra regionvårdsnämnden. Kansliet har till uppgift att bereda ärenden till nämnden samt att samordna, driva och utveckla samarbetet i sjukvårdsregionen.

Kansliet är placerat i Lund nära centralstationen. Kansliet utökas nu med ytterligare en medarbetare.

För närmare information se även: https://sodrasjukvardsregionen.se/

Arbetsuppgifter

Vill du vara delaktig i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård? Låter det intressant att arbeta med både nationellt och sjukvårdsregionalt perspektiv? Välkommen till oss!

Kansliets ansvarsområden omfattar bland annat solidariskt finansierade verksamheter, kunskapsstyrning, chefssamråd och ett flertal samarbetsprojekt inom olika verksamheter (Samarbete för bättre vård). Inom kunskapsstyrning finns ett stort antal sjukvårdsregionala programområden och några nystartade samverkansgrupper, till exempel för analys och uppföljning. Införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp kommer framöver att bli en viktig del av kunskapsstyrningen. Chefssamråden, som i huvudsak består av verksamhetschefer, har en viktig roll för beslut och genomförande. Framtidens kompetensförsörjning, som är en av hälso- och sjukvårdens största utmaningar, är ett nytt område där vi på uppdrag från Socialstyrelsen kommer att utveckla samverkan mellan regioner, lärosäten och kommuner.

Som hälso- och sjukvårdsstrateg hos oss kommer du att delta i flera av nämnda områden och utifrån intresse och behov få eget ansvar. Du kommer att arbeta nära chefer, experter och professionsföreträdare från olika delar av sjukvårdssystemet. Din roll kommer att vara faciliterande, coachande och drivande för att genom olika arbetsgrupper uppnå resultat som skapar mervärde för patienter och medborgare. Du kommer också att ansvara för och delta i beredning av ärenden till politiken (Södra regionvårdsnämnden). Arbetet är omväxlande och mångfacetterat och kommer att ge dig ett stort nätverk inom olika delar av hälso- och sjukvården.

Du får stor frihet att själv utveckla ditt arbete och påverka din arbetssituation avseende arbetstider och arbetssätt. Då sjukvårdsregionen omfattar ett stort geografiskt område kommer arbetet att innebära resor inom sjukvårdsregionen. Du kommer också att ingå i nationella nätverk vilket kan innebära resor till Stockholm eller andra delar av landet.

Kvalifikationer

Du som söker har en högskoleutbildning och tidigare erfarenhet från regional eller kommunal hälso- och sjukvård eller omsorg. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på övergripande och styrande nivå. Vi värdesätter även tidigare chefserfarenhet, erfarenhet av projektledning samt projektledarutbildning eller motsvarande. Du har en god kommunikativ förmåga på svenska och engelska och är väl förtrogen med olika IT-system.

När du driver utveckling har du en förmåga att ta tillvara andra människors kraft och arbeta genom andra på ett coachande, faciliterande och stödjande sätt. Genom lyhördhet och smidighet har du förmåga att behålla, förbättra och bygga effektiva samarbeten och lösa utmaningar på ett konstruktivt sätt. Du motiveras av att sätta upp och driva mål för projekten du deltar i och hitta olika vägar för att nå målen. Här arbetar du strukturerat mot deadlines, samtidigt som du har ett flexibelt förhållningssätt och kan anpassa dig till ändrade omständigheter. Detta är en tjänst som kräver självständighet och driv i att nå resultat för sjukvården.

SÖK TJÄNSTEN HÄR: https://www.skane.se/jobba-hos-oss/Lediga-jobb/id/?assign=14cc3ee1-57ba-426e-822b-c88675a5c415

Övrigt

Den aktuella tjänsten administreras under Region Skåne men är för övrigt obunden och i lika omfattning riktad mot samtliga regioner i Södra sjukvårdsregionen.

http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede våra rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Kontakt
  • Sven Oredsson, Direktör, 046-17 64 50
Facklig företrädare
  • Oliver Wide-Svensson, Vision, 046-755 00 20
Publicerat 2020-04-28
Sista ansökningsdag 2020-05-27

Tillbaka till lediga jobb